Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszającą ponad 5,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.
Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.

Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Adresatami  szkoleń organizowanych przez SBP są bibliotekarze z wszystkich typów bibliotek oraz pracownicy innych instytucji i osoby prywatne zainteresowane ofertą.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki spełnia wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.