Luźno rozrzucona grupa nowych i starych książek

Wprowadzenie do organizacji wiedzy

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu organizacji wiedzy, czyli obszaru skupionego na tworzeniu i stosowaniu narzędzi opracowania rzeczowego zbiorów.

O szkoleniu:

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawowe narzędzia opisu rzeczowego, jakie występują między nimi podobieństwa i różnice, a także jakie są ich mocne i słabe strony. Ponadto poznają podstawowe zasady i wytyczne dotyczące opracowania zbiorów, stosowane niezależnie od rodzaju systemu  używanego w konkretnej bibliotece.

Omawiane treści:

  • Poznanie podstawowych założeń języka słów kluczowych, języka deskryptorowego oraz języka haseł przedmiotowych wraz z przykładami ich zastosowania w bibliotekach i poza nimi.
  • Poznanie podstawowej terminologii i zasad indeksowania treściowego dokumentów (szerokość indeksowania, szczegółowość indeksowania, instrukcja indeksowania, spójność indeksowania, etapy opracowania).

Formy pracy: Wykład online połączony z ćwiczeniami praktycznymi i dyskusją.

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi dr Bartłomiej Włodarczyk (profil ORCID) – adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Centrum NUKAT i Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację informacji i wiedzy.

Szkolenie odbędzie się 16 stycznia 2024 r. w godzinach 10.00-12.30

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.