Zdjęcie dziecka siedzącego na kolanach osoby dosrosłej, czytają książkę z obrazkami wskazując ba coś w książce.

Książka uczy, bawi, wychowuje. Twórcze metody pracy z dziećmi w bibliotece

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznych, kreatywnych metod i form pracy z dziećmi z wykorzystaniem najnowszej literatury dla młodych czytelników.

Uczestnicy dowiedzą się, jak aktywizować różne obszary kompetencyjne dzieci poprzez czytanie: koncentracji, usprawnienia zdolności myślenia analitycznego, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, wyrażania myśli i rozumienia sposobów mówienia innych ludzi, wiedzy, wyobraźni oraz adaptacji i radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Program szkolenia:

 1.  Czytanie lokatą, która procentuje. Rozwijanie pasji, zamiłowań i zainteresowań czytelniczych dzieci i rodziców.
 2. Z książką rosnę i się rozwijam. Czytanie jest procesem twórczym!
 3. Synergia słowa i obrazu w kreatywnych formach pracy i zabawy z książką:
  • książki multisensoryczne,
  • pop-up i pop-art,
  • kamishibai,
  • picturebooki.
 4. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej młodych czytelników z wykorzystaniem tekstów literackich.
 5. Książka stymulatorem i narzędziem budowania umiejętności społecznych dzieci.
 6. Empatyczne czytanie. Uczymy się współodczuwać i uwrażliwiać na potrzeby innych.
 7. Podróże w świat wyobraźni. Bank pomysłowych warsztatów z grupami młodych odbiorców w bibliotece.

 

Prowadząca:

Szkolenie poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, w latach 2018-2022  Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu,  wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.