Zdjęcie siedzącej na kanapie kobiety, która trzyma otwartą książkę i przesłania nią pół twarzy. Widać jedynie jej uśmiechnięte oczy.

Realizacja przepisów RODO w działaniach DKK

Szkolenie jest skierowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych zajmujących się Dyskusyjnymi Klubami Książki, w tym do moderatorów DKK.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje związane z prowadzeniem działań w ramach DKK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Podczas szkolenia zagadnienia są omawiane na praktycznych przykładach, dzięki czemu skomplikowana problematyka ochrony danych osobowych jest przedstawiona w przystępny sposób.

Program szkolenia:

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i ich realizacja w związku z funkcjonowaniem DKK – przegląd obowiązujących norm prawnych i wartościowych opracowań w tym zakresie.
 2. Zasady przekazywania danych osobowych innym podmiotom i ich realizacja w związku z funkcjonowaniem DKK.
 3. Ustalenie administratora danych osobowych w poszczególnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem DKK.
 4. Moderator DKK w świetle obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych. Publikowanie danych osobowych moderatorów na stronach internetowych bibliotek (imię i nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek).
 5. Utrwalanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych związanych z wizerunkiem uczestników DKK.
 6. Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem DKK – anonimizowanie danych i inne środki ochrony.

 

Prowadzący:

 

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

Szkolenie odbędzie się 12 czerwca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.