Zdjęcie pary seniorów, kobiety i mężczyzny, którzy z uśmiechami patrzą w otwartą przed nimi książkę, wskazywaną przez młodą kobietę pochylającą się nad nimi.

Srebrny dobrostan. Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru

Celem szkolenia jest dostarczenie inspiracji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu  metod pracy z seniorami w bibliotekach. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami w wieku dojrzałym oraz pokazują różne techniki pracy twórczej na bazie odpowiednio dobranej literatury. Zajęcia zawierają „Lekcje długowieczności”, elementy stymulacji pamięci i rozwoju intelektu oraz metody wspierania zdrowia psychicznego, fizycznego i  emocjonalnego seniorów. Pokazują, jak aktywnie prowadzić spotkania łączące pokolenia oraz rozwijać międzypokoleniową transmisję wartości.

Program:

 1. Książka narzędziem wsparcia funkcjonowania psychospołecznego seniorów. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych.
 2. Srebrne tsunami. Wiek seniora, a wigor juniora.
 3. Biblioteka inkubatorem innowacji dla osób w wieku dojrzałym. Power of silver generation.
 4. Książki na receptę z receptą na życie. Co czytać aby łatwiej radzić sobie w okresie senioralnym?

 

 1. Activ aging. Umacnianie dobrostanu i zdrowia osób w wieku dojrzałym.
 2. Lekcje długowieczności od ludzi żyjących najdłużej.
 3. Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje. Specyfika pamięci osób w wieku dojrzałym.
 4. W zdrowym ciele zdrowy mózg. Promocja wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych Seniorów.

 

III. Literatura łączy pokolenia. Międzypokoleniowa transmisja wartości.

 1. Młodość ma siłę, dojrzałość doświadczenie, tylko wspólne trwanie daje siłę tworzenia. Razem możemy więcej.
 2. Srebrna Polska. Kreatywne projekty angażujące Seniorów. Wspołpraca z dziećmi, młodzieżą i mieszkańcami rejonu.
 3. Pięknie sie różnić, mądrze być podobnym. Komunikacja empatyczna osób w wieku dojrzałym.

 

Prowadząca:

 

Dr Wanda Matras-Mastalerz – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu KEN w Krakowie, w latach 2018-2022 prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu; kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka  kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji literatury, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu oraz współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 12 sierpnia 2024 r. w godz. 10.00-12.00

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, udostępniać swój pulpit, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.

One Reply to “Srebrny dobrostan. Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru”

Comments are closed.