Beata Malentowicz – nauczyciel bibliotekarz w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Jako certyfikowany organizator rozwoju edukacji zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek oświatowych oraz współpracą ze środowiskiem lokalnym. Kieruje zespołem osób, które przez różne aktywności wspierają użytkowników biblioteki w ich codziennej pracy. Trener edukacji medialnej oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy zarówno z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy dydaktycznej,  jak i promocji czytelnictwa przedstawiając różne rozwiązania pracy z tekstem. W bieżącym roku szkolnym prowadzi webinary w zakresie realizacji działań bibliotecznych dla studentów Instytutu Studiów Podyplomowych w Warszawie.

 

>> Lista prowadzonych szkoleń


Beata Gamrowskaspecjalistka do spraw komunikacji i social media, graficzka, copywriterka i ilustratorka – twórczyni historyjek o kawie i Pączusiu na fanpage’u Beatarysuje. Na co dzień koordynatorka ds. promocji w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Jako absolwentka Studium menedżerskiego Mini MBA prowadzi szkolenia w zakresie efektywnego komunikowania się, zarządzania zespołem oraz Design Thinking. Jako ilustratorka i copywriterka prowadzi warsztaty z twórczego rozwiązywania problemów, myślenia wizualnego, rysunku i copywritingu. Jako baczna obserwatorka marketingowego świata, zawsze stara się przemycić do swoich szkoleń innowacyjne rozwiązania z innych branż.

 

>> Lista prowadzonych szkoleń


>> Lista prowadzonych szkoleń

Rafał Hetman  – bloger, reporter.

Od lat opowiada o literaturze faktu na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTubie, a także redaguje książkowy newsletter „Ekstrakt” i prowadzi swój kanał podcastowy „Rafał Hetman o książkach”.

Swoje reportaże publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” i magazynie „Chidusz”.

Autor książki “Izbica, Izbica”, za którą otrzymał nominację do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.
W mediach społecznościowych opowiada o literaturze faktu.

>> Lista prowadzonych szkoleń


 

 


Dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, w latach 2018-2022 prezes Zarządu  we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Agata Kyzioł-Cieślak – absolwentka Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, bibliotekarz z 28-letnim stażem, nauczyciel dyplomowany.

Pracowała w Bibliotece Śląskiej, następnie w bibliotekach pedagogicznych w Bolesławcu i Warszawie.

Obecnie jest kierownikiem Wydziału Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie oraz wykładowcą na podyplomowych studniach i kursach kwalifikacyjnych z zakresu Bibliotekoznawstwa organizowanych przez Niepubliczny Zakład Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”.

Certyfikowany biblioterapeuta.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Gabriela Gamrowska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz psychologii sądowej na Collegium Humanum w Warszawie. Pracuje w Łodzi jako psycholog z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Udziela konsultacji psychologicznych oraz przeprowadza badania psychologiczne. Równolegle rozpoczęła pracę jako psycholog biegły sądowy. Cały czas stara się być na bieżąco z tematyką diagnozy psychologicznej, farmakoterapii i psychoterapii. Regularnie bierze udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach psychologicznych oraz psychiatrycznych. W tym roku zaczyna kształcić się na ścieżce psychoterapeutycznej.

>> Lista prowadzonych szkoleńDr Aneta Januszko-Szakiel – adiunkt w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badawczo zajmuje się długoterminową archiwizacją zasobów cyfrowych, zarządzaniem informacją w organizacjach, bezpieczeństwem informacji. Zajęcia dydaktyczne prowadzi z brokeringu informacji, źródeł informacji, zarządzania danymi, zarządzania informacją, nowoczesnych stylów zarządzania w organizacjach.
Od 2014 r. świadczy profesjonalne usługi brokerskie z zakresu informacji naukowo-technicznej, projektów badawczo-rozwojowych, projektów wzorniczych, badań rynkowych.
Organizuje procesy kreowania, doskonalenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług w różnych branżach.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Dr Dominik Mirosław Piotrowski– doktor z zakresu bibliologii i informatologii, starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Interesuje się zarządzaniem informacją, otwartą nauką, humanistyką cyfrową i kuratorstwem cyfrowym. W pracy zawodowej zajmuje się optymalizacją internetowych serwisów informacyjnych, promocją zbiorów cyfrowych oraz problematyką otwartych danych badawczych.

>> Lista prowadzonych szkoleń

 

 

Dr Bartłomiej Włodarczyk (profil ORCID) – adiunkt na Wydziale   dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Centrum NUKAT i Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację informacji i wiedzy.

>> Lista prowadzonych szkoleń

 

Karol Ciechoński – główny specjalista ds. e-administracji w Urzędzie    Miasta Lublin. Były archiwista i wieloletni praktyk w zakresie zarządzania dokumentacją .
Ma na swoim koncie ponad 100 instytucji przeszklonych z tego zakresu. Na co dzień szkoli i doradza pracownikom w temacie stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych. Administrator funkcjonującego w urzędzie systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Specjalista w obszarze elektronizacji obiegu dokumentów, wdrażania systemów obiegu dokumentów i ich integrowania. Z ramienia urzędu koordynuje testy systemu e-Doręczeń i systemu EZD RP. W swojej pracy specjalizuje się w szeroko rozumianej e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad doręczeń elektronicznych (także ePUAP) i zastosowaniu podpisów i pieczęci elektronicznych. Ponadto prowadzi zajęcia z zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Entuzjasta cyfryzacji i prowadzenia spraw elektronicznie.

>> Lista prowadzonych szkoleń

 

Dr Maciej Celiński, od 2018 r., zajmuje się ochroną danych osobowych w szczególności w instytucjach sektora publicznego. Na co dzień współpracuje z instytucjami sektora publicznego jako doradca i konsultant w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzę szkolenia w zakresie wdrożenia i prowadzenia dokumentacji RODO oraz innych obszarów prawa w instytucjach publicznych związanych z ochroną informacji.

>> Lista prowadzonych szkoleń

 

 

 Dr Leszek Szafrański – koordynator UJ ds. otwartego dostępu do publikacji  naukowych i danych badawczych, Wicedyrektor BJ ds. zasobów cyfrowych i wykładowca akademicki. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Koordynuje pracami zespołu roboczego KZB ds. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grup eksperckich związanych z wdrażaniem otwartej nauki na uczelniach i tworzeniem infrastruktury otwartego dostępu m. in.: Open Science w sieci The Guild of European Research-Intensive Universities i Open Research Cluster w ramach Una Europa, EOSC Polska. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma wieloletnie doświadczenie w: projektowaniu systemów do zarządzania zasobami cyfrowymi, udostępnianiu zasobów naukowych w otwartym dostępie oraz ewaluacji działalności naukowej. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii “prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”.

 

Paweł Marchel  – bibliotekarz z pasją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Kujawsko-pomorski Bibliotekarz Roku 2023. Fan literatury popularnonaukowej, psychologii i zarządzania. Autor ponad 300 artykułów poświęconych pracy w bibliotece. Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy i występuje podczas branżowych konferencji. Współpracuje z czasopismami: Biblioteka Publiczna, Nowoczesna Biblioteka 3.0, Poradnik Instytucji Kultury, Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz. W Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim, w której pracuje na co dzień prowadzi zajęcia dla seniorów, młodzieży i dzieci. Jest autorem i liderem kilku projektów edukacyjnych z zakresu matematyki oraz edukacji ekonomicznej osób starszych. W swojej pracy łączy wiedzę i doświadczenie z kreatywnością i poczuciem humoru. Wierzy, że gdzie spotykają się dwie osoby tam rodzi się potencjał do interesujących działań. Prywatnie angażuje się w wolontariat sportowy.