Beata Malentowicz – nauczyciel bibliotekarz w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Jako certyfikowany organizator rozwoju edukacji zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek oświatowych oraz współpracą ze środowiskiem lokalnym. Kieruje zespołem osób, które przez różne aktywności wspierają użytkowników biblioteki w ich codziennej pracy. Trener edukacji medialnej oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy zarówno z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy dydaktycznej,  jak i promocji czytelnictwa przedstawiając różne rozwiązania pracy z tekstem. W bieżącym roku szkolnym prowadzi webinary w zakresie realizacji działań bibliotecznych dla studentów Instytutu Studiów Podyplomowych w Warszawie.

 

>> Lista prowadzonych szkoleń


Beata Gamrowskaspecjalistka do spraw komunikacji i social media, graficzka, copywriterka i ilustratorka – twórczyni historyjek o kawie i Pączusiu na fanpage’u Beatarysuje. Na co dzień koordynatorka ds. promocji w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Jako absolwentka Studium menedżerskiego Mini MBA prowadzi szkolenia w zakresie efektywnego komunikowania się, zarządzania zespołem oraz Design Thinking. Jako ilustratorka i copywriterka prowadzi warsztaty z twórczego rozwiązywania problemów, myślenia wizualnego, rysunku i copywritingu. Jako baczna obserwatorka marketingowego świata, zawsze stara się przemycić do swoich szkoleń innowacyjne rozwiązania z innych branż.

 

>> Lista prowadzonych szkoleń


Dr Marcin Karwowski – dyplomowany infobroker, coach i trener, naukowiec – informatolog, dyrektor biblioteki publicznej.

Doradca merytoryczny w centrach organizacji pozarządowych, koordynator projektów, członek Stowarzyszenia MENSA Polska.

Specjalizuje się w optymalizowaniu pracy instytucji i firm poprzez: udoskonalanie komunikacji, wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, cyfrowych, trenerskich i miękkich.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Rafał Hetman  – bloger, reporter.

Od lat opowiada o literaturze faktu na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTubie, a także redaguje książkowy newsletter „Ekstrakt” i prowadzi swój kanał podcastowy „Rafał Hetman o książkach”.

Swoje reportaże publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” i magazynie „Chidusz”.

Autor książki “Izbica, Izbica”, za którą otrzymał nominację do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.
W mediach społecznościowych opowiada o literaturze faktu.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl).

Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek.

Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty.

Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, w latach 2018-2022 prezes Zarządu  we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Agata Kyzioł-Cieślak – absolwentka Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, bibliotekarz z 28-letnim stażem, nauczyciel dyplomowany.

Pracowała w Bibliotece Śląskiej, następnie w bibliotekach pedagogicznych w Bolesławcu i Warszawie.

Obecnie jest kierownikiem Wydziału Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie oraz wykładowcą na podyplomowych studniach i kursach kwalifikacyjnych z zakresu Bibliotekoznawstwa organizowanych przez Niepubliczny Zakład Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”.

Certyfikowany biblioterapeuta.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Gabriela Gamrowska – absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Na co dzień mieszka w Łodzi, gdzie pracując w Bibliotece Miejskiej miała okazję prowadzić warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów. Obecnie pracuje w dwóch przychodniach w Łodzi jako psycholog. Zajmuje się dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pacjentami. Ukończyła kurs MBSR i szkolenia dotyczące traumy wczesnodziecięcej oraz żałoby u osób dorosłych. Ma na swoim koncie różne wolontariaty i staże psychologiczne, m.in. w łódzkich szpitalach. Cały czas się dokształca, niebawem rozpoczyna szkołę psychoterapii.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Agnieszka Grzegorczyk – bibliotekoznawca, trener z wieloletnim doświadczeniem, praktyk zarządzania projektami.

Specjalizuje się w obszarach: zarządzania, pisania i oceny projektów, a także w tematyce kompetencji miękkich; szczególną uwagę skupia na właściwej organizacji, komunikacji w zespole oraz pracy opartej na talentach. Jej doświadczenie zawodowe (zarządcze, urzędnicze i specjalistyczne) pozwala rozumieć funkcjonowanie instytucji kultury z kilku perspektyw.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Dr Aneta Januszko-Szakiel – adiunkt w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badawczo zajmuje się długoterminową archiwizacją zasobów cyfrowych, zarządzaniem informacją w organizacjach, bezpieczeństwem informacji. Zajęcia dydaktyczne prowadzi z brokeringu informacji, źródeł informacji, zarządzania danymi, zarządzania informacją, nowoczesnych stylów zarządzania w organizacjach.
Od 2014 r. świadczy profesjonalne usługi brokerskie z zakresu informacji naukowo-technicznej, projektów badawczo-rozwojowych, projektów wzorniczych, badań rynkowych.
Organizuje procesy kreowania, doskonalenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług w różnych branżach.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Dr Dominik Mirosław Piotrowski– doktor z zakresu bibliologii i informatologii, starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Interesuje się zarządzaniem informacją, otwartą nauką, humanistyką cyfrową i kuratorstwem cyfrowym. W pracy zawodowej zajmuje się optymalizacją internetowych serwisów informacyjnych, promocją zbiorów cyfrowych oraz problematyką otwartych danych badawczych.

>> Lista prowadzonych szkoleń

 

 

Dr Bartłomiej Włodarczyk (profil ORCID) – adiunkt na Wydziale   dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Centrum NUKAT i Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację informacji i wiedzy.

>> Lista prowadzonych szkoleń