Jak uczyć cyberbezpieczeństwa – szkolenie dla bibliotekarzy – edukatorów kompetencji cyfrowych

Wszelkie udogodnienia związane z powszechnością rozwiązań informatycznych, pociągają za sobą szereg zagrożeń.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z szansami i zagrożeniami korzystania Internetu oraz zasadami cyberbezpieczeństwa.

Wezmą udział w angażujących grach i zabawach wykorzystujących ciekawe zasoby sieciowe oraz aplikacje. A wszystko po to, by nabyć wiedzę i móc przekazywać ją kaskadowo swoim czytelnikom w każdym wieku.

Efektem szkolenia będzie zdobycie skryptu do pracy w zakresie kompetencji cyfrowych różnych grup odbiorców. Szkolenie to dwa dwugodzinne spotkania realizowane z godzinną przerwą.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi dr Marcin Karwowski – dyplomowany infobroker, coach i trener, naukowiec informatolog, dyrektor biblioteki publicznej. Doradca merytoryczny w centrach organizacji pozarządowych, koordynator projektów, członek Stowarzyszenia MENSA Polska. Specjalizuje się w optymalizowaniu pracy instytucji i firm poprzez: udoskonalanie komunikacji, wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, cyfrowych, trenerskich i miękkich.

 

 


Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638