Zapraszamy na spotkania poświęcone Deskryptorom Biblioteki Narodowej – zasadom ich tworzenia i opracowania formalno-przedmiotowego.

Uczestnicy kursu poznają różnicę między zasadami obowiązującymi niegdyś w Języku Haseł Przedmiotowych BN a Deskryptorami BN. Dzięki praktycznym przykładom opisów i haseł wzorcowych kursanci zapoznają się z metodologią funkcjonowania DBN w opisie bibliograficznym tak, by samodzielnie używać tego języka informacyjno-wyszukiwawczego. Podczas ośmiu dwugodzinnych spotkań zaprezentowane zostaną poszczególne typy deskryptorów wraz z polami formatu MARC21, w których są używane. Pokazane też będą przykładowe i charakterystyczne opisy dla dokumentów tematycznie skupionych wokół różnych dziedzin: literaturoznawstwa i literatury pięknej oraz publicystyki, psychologii, socjologii, historii, historii sztuki, historii wojskowości, politologii, inżynierii i techniki, fizyki, matematyki, ekonomii, kulinariów, rolnictwa i weterynarii, biologii, kultury, religii, medycyny, prawa, języków obcych.

Kurs jest realizowany od 9 lutego do 30 marca 2022 r.

Obecnie nie jest prowadzona nowa rejestracja na kurs.


Każde ze spotkań  będzie się odbywało w środy, w godzinach 15.00-17.00 i trwało dwie godziny zegarowe.

Terminy spotkań:

Luty: 9, 16, 23

Marzec: 2, 9, 16, 23, 30

Zagadnienia:
DBN – ogólne zasady i nowe pola formatu MARC21 (pola 072, 045, 046, 336, 337, 338, 380, 385, 386) nowe pole 388 i deskryptory chronologiczne
Nowe pole 658 i deskryptory ujęciowe
Deskryptory osobowe
Deskryptory korporatywne
Deskryptory imprezy
Deskryptory tytułu serii
Deskryptory geograficzne
Deskryptory przedmiotowe
Deskryptory formy/rodzaju/gatunku

Podstawowe uogólnione zasady opracowania dokumentów z zakresu różnych dziedzin (literaturoznawstwa i literatury pięknej oraz publicystyki, psychologii, socjologii, historii, historii sztuki, historii wojskowości, politologii, inżynierii i techniki, fizyki, matematyki, ekonomii, kulinariów, rolnictwa i weterynarii, biologii, kultury, religii, medycyny, prawa, języków obcych).


Prowadząca:

Agata Kyzioł-Cieślak – absolwentka Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, bibliotekarz z 28-letnim stażem, nauczyciel dyplomowany. Pracowała w Bibliotece Śląskiej, następnie w bibliotekach pedagogicznych w Bolesławcu i Warszawie. Obecnie jest kierownikiem Wydziału Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie oraz wykładowcą na podyplomowych studniach i kursach kwalifikacyjnych z zakresu Bibliotekoznawstwa organizowanych przez Niepubliczny Zakład Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”, certyfikowany biblioterapeuta. 


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będą realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy powinni korzystać z komputera stacjonarnego lub laptopa z dostępem do Internetu (urządzenia mobilne nie są rekomendowane). Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Zalecana jest przeglądarka Chrome.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w kursie wynosi:

  • 700 zł netto
  • 595 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie kursu będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

  • Uczestnik może posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) (posiadanie słuchawek jest konieczne  w przypadku starszego sprzętu); w przypadku nowego sprzętu nie ma takiej potrzeby,
  • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

 

Dostęp do szkolenia

  • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
  • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
  • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

 

Przebieg spotkania

  • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
  • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.