Luźno rozrzucona grupa nowych i starych książek

Wprowadzenie do organizacji wiedzy

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu organizacji wiedzy, czyli obszaru skupionego na tworzeniu i stosowaniu narzędzi opracowania rzeczowego zbiorów. O szkoleniu: WCzytaj więcej