Kontrola zarządcza w praktyce – zadania, dokumentacja, podsumowanie

Celem szkolenia jest dostarczenie kadrze kierowniczej i pracownikom bibliotek wartościowej i praktycznej wiedzy w zakresie realizowania procesu kontroli zarządczej. Powinna być ona wdrożona w bibliotekach zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Realizacja tego procesu nie musi być trudna i skomplikowana, wymaga jednak starannego zaplanowania działań w cyklu rocznym i opracowania odpowiedniej dokumentacji. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskują informacje zarówno w zakresie tego jakie konkretnie działania należy podjąć i kiedy należy to zrobić, jak również jakie dokumenty powinny zostać opracowane w bibliotece. Do właściwego wdrożenia kontroli zarządczej pomocne będą także materiały i wzory dokumentów otrzymane podczas szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest omówienie realizacji kontroli zarządczej w specyficznym okresie pandemii COVID-19 i po jego zakończeniu.

Program szkolenia:

 1. Realizacja kontroli zarządczej jako obowiązek prawny wynikający z ustawy o finansach publicznych.
 2. Kontrola zarządcza w wymiarze praktycznym – poszczególne etapy w cyklu rocznym.
 3. Funkcjonowanie biblioteki w pięciu obszarach związanych z kontrolą zarządczą.
 4. Przegląd mechanizmów kontroli i innych procedur wynikających z realizacji kontroli zarządczej.
 5. Rzetelne źródła wiedzy na temat systemu kontroli zarządczej.
 6. Podsumowanie kontroli zarządczej w roku 2021 – samoocena i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
 7. Planowanie rocznego cyklu kontroli zarządczej – cele ogólne.
 8. Planowanie rocznego cyklu kontroli zarządczej – cele związane z pandemią COVID-19.
 9. Planowanie rocznego cyklu kontroli zarządczej – ryzyka.
 10. Konsekwencje nieprawidłowej realizacji kontroli zarządczej.

 

Prowadzący:

 

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

Na to szkolenie nie jest obecnie prowadzona rejestracja

 


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.