Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj

Zarządzanie informacją bibliograficzną

Online

Szkolenie dotyczy zalet używania oprogramowania do zarządzania bibliografią oraz podstawowych scenariuszy jego wykorzystania zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Wprowadzenie do organizacji wiedzy

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawowe narzędzia opisu rzeczowego, jakie występują między nimi podobieństwa i różnice, a także jakie są ich mocne i słabe strony.

Bibliotekarz kreatorem

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak kreować nową rzeczywistość w bibliotece.

Design Thinking – od potrzeby do realizacji

Design Thinking – myślenie projektowe to wyjątkowe podejście do tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników.

Mam swój zespół

Online

Podczas spotkania uczestnicy poznają praktyczne rozwiązania, jak sprawniej zarządzać swoim zespołem.