“Wartościowy Internet – przegląd zasobów” – bezpłatne szkolenie online

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
wraz z Fundacją Centrum Cyfrowe i Centrum Edukacji Obywatelskiej
zaprasza na bezpłatne szkolenie
w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji

SZKOLENIE
Wartościowy Internet – przegląd zasobów

Internet jest nieomal bezkresny, coraz trudniej jest  dotrzeć w nim do wartościowych zasobów. W trakcie szkolenia zostaną uczestnikom przedstawione portale z 5 obszarów tematycznych: kultury, edukacji, zdrowia, komunikacji i administracji. Uczestnicy będą  też mogli sami zarekomendować  interesujące z ich punktu widzenia miejsca w internecie.  Ponadto wezmą udział w angażujących grach i zabawach bazujących na omawianych zasobach sieciowych oraz zaprezentowanych aplikacjach.

TRENER

dr Marcin Karwowski – dyplomowany infobroker, coach i trener, naukowiec informatolog, dyrektor biblioteki publicznej. Doradca merytoryczny w centrach organizacji pozarządowych, koordynator projektów, członek Stowarzyszenia MENSA Polska. Specjalizuje się w optymalizowaniu pracy instytucji i firm poprzez: udoskonalanie komunikacji, wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, cyfrowych, trenerskich i miękkich.

ZAPISY

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting w dniu 24 marca 2021.

Zapisy na szkolenia odbywają się online (w dwóch 45 osobowych  grupach),  do wyboru różne godziny szkolenia:

Grupa 1 – godz. 10:00-12:00 – zapisy: https://forms.gle/Hsoo6ocnpq4iHzhz5

Grupa 2 – godz. 12:30-14:30 – zapisy: https://forms.gle/rEdAYpBY26aAZ2uS8

FINANSOWANIE

Dofinansowano w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece”, nr: POPC.03.01.00-00-0146/18”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, jednak z uwagi na źródło finansowania, wymagane jest podanie pełnych danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym.