Biblioterapia i bajkoterapia jako narzędzie edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą | Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 18 listopada 2022 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, ul. Gocławska 4, w godzinach 10:00-15:00.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania literatury oraz metod i form pracy z młodym czytelnikiem.

Spotkanie rozwija umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami bajkoterapii i biblioterapii.

Treści:

 1. Wprowadzenie do zagadnień terapii, edukacji i wychowania poprzez literaturę.
 2. Etapy i modele postępowania biblioterapeutycznego.
 3. Warsztat biblioterapeuty. Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w biblioterapii.
 4. Zasady prowadzenia bajkoterapii dziecięcej. Wykorzystanie bajek: psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych, relaksacyjnych i filozoficznych w pracy z młodymi odbiorcami.
 5. Potencjał terapeutyczny metafor w utworach literackich. Procesy identyfikacji, projekcji, kompensacji, modelowania, racjonalizacji i fantazjowania w pracy z tekstem.
 6. Literacki kompas wartości nastolatka.
 7. W poszukiwaniu mądrości życia. Wykorzystanie wielokulturowych tekstów filozoficznych w edukacji i terapii.
 8. Kreatywne formy pracy z książką. Metody zachęcania do czytania.
 9. Scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych modeli postępowania biblioterapeutycznego.

 

Prowadząca:

Szkolenie poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz –  doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W latach 2018-2022 Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu Uniwersytetów III wieku.

Rejestracja

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 220 zł netto
 • 198 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.