Zdjęcie dwóch jaskółek siedzących na gałęzi. jedna ma otwraty dziubek jakby coś mówiła drugiej, która patrzy na nia skulona na drugim końcu.

Metody i formy pracy z czytelnikiem trudnym

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu komunikacji pracowników bibliotek w sytuacjach trudnych w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami. Szkolenie ma na celu podniesienia kompetencji związanych z zagadnieniami komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej) oraz wypracowanie zachowań asertywnych.

Podczas warsztatów bibliotekarze dowiedzą się, jak świadomie i skutecznie łagodzić sytuacje konfliktowe oraz jak prowadzić edukację, terapię i wychowanie za pomocą literatury.

Warsztaty obejmą również problematykę budowania odporności psychicznej pracowników bibliotek, tj. rezyliencji oraz wspierania poczucia ich dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego.

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się także z mechanizmami psychologicznymi zachodzącymi podczas kontaktów z wymagającym szczególnej uwagi czytelnikiem dziecięcym, młodzieżowym, dorosłym i w wieku senioralnym.

Treści szkoleniowe:

 1. Trudny użytkownik w bibliotece – kto to taki? (użytkownik wymagający, roszczeniowy, stwarzający sytuacje konfliktowe, agresywny, niedbający o higienę).
 2. Rola asertywności w zawodzie bibliotekarza i innych pracowników biblioteki.
 3. Jak świadomie i skutecznie łagodzić sytuacje konfliktowe w bibliotece i radzić sobie z użytkownikiem trudnym i agresywnym.
 4. Inkluzywny charakter metod i form pracy z użytkownikiem o specjalnych potrzebach czytelniczych (czytelnik z niepełnosprawnościami, zaburzeniami, i in.).
 5. Budowanie odporności psychicznej pracowników biblioteki.
 6. Kryzys – motywacją do zmiany.
 7. Złodzieje energii. Jak oszczędzać swoje zasoby i budować poczucie dobrostanu.
 8. Self-regulation – jak skutecznie radzić sobie ze stresem (metoda Stuarta Shankera). Trening dla wyczerpanych. Jak odzyskać i uzupełniać utracone siły.

Prowadząca:

Szkolenie poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, w latach 2018-2022 prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2024 roku w godzinach 13.00-15.00.

Rejestracja

 


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, udostępniać swój pulpit, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.