Organizacja kolekcji cyfrowych w instytucjach sektora GLAM

Odpowiednio zorganizowane i sprawnie działające cyfrowe repozytoria, biblioteki, archiwa, wirtualnemuzea igalerie to wizytówki instytucji nauki i kultury – galerii, bibliotek, archiwów, muzeów, teatrów, kościołów, etc. Jest to efekt współpracy wielu ludzi oraz stosowania przez nich określonych metod, narzędzi, procedur, wymogów prawnych, zaleceń normatywnych. W trakcie szkolenia zostaną omówione wszystkie etapy procesu digitalizacji i udostępniania kopi cyfrowych. Zostaną podjęte aspekty organizacyjne, techniczne, prawne i normatywne zarządzania dokumentami cyfrowymi, także sposoby indeksowania i widoczności zasobów cyfrowych w sieci Internet.

Szkolenie jest skierowane do bibliotekarzy, archiwistów, muzealników, specjalistów zarządzania informacją, zarządzania zasobami nauki, kultury, administracji we wszelkich instytucjach i organizacjach, w którychsą planowane projekty digitalizacji zbiorów lub w których funkcjonują już cyfrowe kolekcje, ale wymagają dostosowania do rekomendowanych dobrych praktyk.

Program szkolenia:

 1. Digitalizacja jako projekt i proces.
 2. Wyznaczenie potrzeb i zakresu działań (rodzaje dokumentów, ilość obiektów, możliwości własnej infrastruktury technicznej i kadrowej).
 3. Przykłady systemów repozytoryjnych.
 4. Opracowanie struktury repozytorium (zbiory, kolekcje, uprawnienia, formaty plików do archiwizacji i schemat metadanych).
 5. Proces digitalizacji.
 6. Zarządzanie prawami autorskimi w udostępnianiu zbiorów cyfrowych.
 7. Integracja zbiorów repozytorium z wyszukiwarkami i agregatorami (np.: Federacja Bibliotek Cyfrowych, Kronik@, Europeana).
 8. Rekomendacje normatywne.

 

Prowadzenie: dr Leszek Szafrański

 

 

Koordynator UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Wicedyrektor BJ ds. zasobów cyfrowych i wykładowca akademicki. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Koordynuje pracami zespołu roboczego KZB ds. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grup eksperckich związanych z wdrażaniem otwartej nauki na uczelniach i tworzeniem infrastruktury otwartego dostępu m. in.: Open Science w sieci The Guild of European Research-Intensive Universities i Open Research Cluster w ramach Una Europa, EOSC Polska. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma wieloletnie doświadczenie w: projektowaniu systemów do zarządzania zasobami cyfrowymi, udostępnianiu zasobów naukowych w otwartym dostępie oraz ewaluacji działalności naukowej. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii “prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się  15 kwietnia 2024 r. w godz.  10.00-12.30

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – czterdzieści osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenia będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.