Używanie mediów społecznościowych zgodnie z przepisami prawa

Podczas warsztatów uczestnicy zostaną wyposażeni w kompetencje związane z efektywnym wykorzystywaniem mediów społecznościowych, przy jednoczesnym respektowaniu przepisów prawa – przede wszystkim przepisów RODO i prawa autorskiego.

Dzięki praktycznym wskazówkom i przykładom nikt nie będzie miał już wątpliwości w jaki sposób w mediach społecznościowych biblioteki zamieszczać zdjęcia z wydarzeń, okładki książek lub fragmenty opracowań różnych autorów.

Używanie Facebooka, Instagrama i innych portali społecznościowych nie będzie się już wiązało się z ciągłymi dylematami, czy dane działanie nie narusza przepisów prawa i nie naraża biblioteki na konsekwencje prawne.

Uczestnicy otrzymają też materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, wśród których znajdują się niezbędne klauzule i regulaminy.

Program szkolenia:

 1.  Przegląd przepisów prawa odnoszących się do wykorzystania mediów społecznościowych w codziennym funkcjonowaniu biblioteki.
 2. Facebook, Instagram, Youtube – czy na tych portalach obowiązują te same przepisy prawa i czy można ujednolicić czy raczej rozgraniczać procedury?
 3. Promujemy się w mediach społecznościowych bez zwracania uwagi na przepisy prawa – czy to się może wiązać z jakimiś realnymi, negatywnymi konsekwencjami?
 4. RODO w mediach społecznościowych.
 5. Prawo autorskie w mediach społecznościowych.
 6. Case study – ćwiczenie warsztatowe – uczestnicy analizują kilka sytuacji, które miały miejsce w bibliotekach, związanych z problemami z legalnym wykorzystaniem mediów społecznościowych.
 7. Hejt, mowa nienawiści, trudni czytelnicy/uczestnicy wydarzeń – jakie mamy prawa i prawne możliwości działania?
 8. Zabezpieczenia techniczne mediów społecznościowych – jeżeli dobrze się przygotujemy to unikniemy wielu problemów.

Prowadzący:

 

Maciej Celiński, od 2018 r., zajmuje się ochroną danych osobowych w szczególności w instytucjach sektora publicznego. Na co dzień współpracuje z instytucjami sektora publicznego jako doradca i konsultant w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzę szkolenia w zakresie wdrożenia i prowadzenia dokumentacji RODO oraz innych obszarów prawa w instytucjach publicznych związanych z ochroną informacji.

Szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2024 roku w godzinach 10.00-12.00

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.