Bibliotekarz menedżerem projektu. Metoda „łańcucha krytycznego” w zarządzaniu projektami bibliotecznymi

Biblioteka to organizacja, w której na bieżąco są realizowane projekty. Bibliotekarze działają z zastosowaniem określonych metodyk zarządzania projektami lub kierują się doświadczeniem, intuicją, zdrowym rozsądkiem. W zależności od specyfiki środowiska projektowego projekty te albo przebiegają sprawnie i kończą się sukcesem alboprzysparzają kłopotów aich efekt jest trudny do przewidzenia. Niniejsze szkolenie jest propozycją przybliżenia bibliotekarzom metody „Łańcucha krytycznego”, jednego z najbardziej zaawansowanych podejść do zarządzania projektami(ang. CCPM – Critical Chain Project Management). Podczas szkolenia zostaną omówione:

– słabości tradycyjnych metod realizacji projektów (m.in. wielozadaniowość, przekroczenie budżetu, brak priorytetyzacji zadań, nieterminowość ukończenia projektu),

– koncepcja CCMP,

– bufory w CCMP,

– korzyści z zastosowania CCMP na przykładzie konkretnego projektu.

Szkolenie jest adresowane do pracowników wszystkich typów bibliotek, którzy zarządzają różnorodnymi projektami oraz proceso-projektami.

Prowadząca:

Szkolenie poprowadzi dr Aneta Januszko-Szakiel – adiunkt w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badawczo zajmuje się długoterminową archiwizacją zasobów cyfrowych, zarządzaniem informacją w organizacjach, bezpieczeństwem informacji. Zajęcia dydaktyczne prowadzi z brokeringu informacji, źródeł informacji, zarządzania danymi, zarządzania informacją, nowoczesnych stylów zarządzania w organizacjach.
Od 2014 r. świadczy profesjonalne usługi brokerskie z zakresu informacji naukowo-technicznej, projektów badawczo-rozwojowych, projektów wzorniczych, badań rynkowych.
Organizuje procesy kreowania, doskonalenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług w różnych branżach.


Najbliższe szkolenie odbędzie się  3 czerwca 2024 r. w godz.  12.00-14.30

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – czterdzieści osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

  • 120 zł netto
  • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenia będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

  • Uczestnik powinien posiadać słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
  • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

  • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
  • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

  • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
  • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.