Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, Analiza Ryzyka i DPIA

Szkolenie jest skierowane do bibliotekarzy, którzy codziennie pracują z danymi osobowymi oraz tych, którzy mają kluczową rolę w zarządzaniu informacjami w bibliotece. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych narzędzi i wiedzy, które umożliwią skuteczne zarządzanie Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych (RCPD), przeprowadzanie Analizy Ryzyka oraz Oceny Skutków Ochrony Danych (DPIA).
Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do skutecznego dokumentowania procesów związanych z danymi osobowymi, identyfikacji i minimalizacji ryzyka oraz przeprowadzania kompleksowych ocen skutków ochrony danych. W rezultacie będą lepiej przygotowani do spełniania wymogów prawnych, a także do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych w swoich placówkach.
Program:
 1. Krótki omówienie mówienie aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych (RCPD):
  • Definicja i znaczenie RCPD.
  • Praktyczne przykłady zastosowania RCPD w bibliotece.
 3. Analiza Ryzyka w Kontekście Przetwarzania Danych Osobowych
 4. Podstawy Analizy Ryzyka:
  • Omówienie metod analizy ryzyka.
  • Przykłady zagrożeń i ryzyka w obszarze przetwarzania danych osobowych w bibliotece.
  • Ćwiczenia Praktyczne: Analiza Ryzyka w Bibliotece
 5. Ocena Skutków Ochrony Danych (DPIA) w Praktyce
 6. Wprowadzenie do DPIA:
  • Definicja i cel oceny skutków ochrony danych.
  • Kiedy i dlaczego warto przeprowadzać DPIA.
  • Kroki do Przeprowadzenia DPIA:
   –   Planowanie, identyfikacja ryzyka, ocena i dokumentacja.
  • Praktyczne wskazówki i narzędzia.
 7. Dyskusja, pytania i wymiana doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 10.00-12.00

Formularz rejestracyjny

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Celiński, od 2018 r., zajmuje się ochroną danych osobowych w szczególności w instytucjach sektora publicznego. Na co dzień współpracuje z instytucjami sektora publicznego jako doradca i konsultant w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia w zakresie wdrożenia i prowadzenia dokumentacji RODO oraz innych obszarów prawa w instytucjach publicznych związanych z ochroną informacji.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.