Dlaczego kompetencje są ważne? – bezpłatny webinar

Stowarzyszenie  Bibliotekarzy Polskich zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze, który odbędzie się 11 lutego br. w godz. 10:00 – 12:00.


W szybko zmieniającym się świecie o licznych wzajemnych powiązaniach, każdy będzie potrzebował szerokiego spektrum umiejętności i kompetencji oraz będzie musiał stale je rozwijać przez całe życie.

Często padają pytania:  W jaki sposób zachęcić młodych ludzi do czytania? Jaki i w jaki sposób polecać im książki?

Aby działania były trafne, trzeba poznać odbiorcę – jego sposób na życie, oczekiwania od innych i od siebie, zainteresowania i potrzeby.

Ale warto także dać młodemu czytelnikowi to, co będzie dla niego nie tylko ciekawe, ale także ważne i przydatne.

Poznajmy więc naszych czytelników – kim są i czego oczekują od życia?

Podczas webinaru omówimy treści o:

  • kompetencjach: dlaczego, jak i co,
  • pokoleniu Z,
  • procesie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość,
  • kompetencjach kluczowych i kompetencjach przyszłości.

 

Webinar poprowadzi Beata Malentowicz – nauczyciel bibliotekarz w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Jako certyfikowany organizator rozwoju edukacji zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek oświatowych oraz współpracą ze środowiskiem lokalnym. Trener edukacji medialnej oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy zarówno z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy dydaktyczne, jak i promocji czytelnictwa przedstawiając różne rozwiązania pracy z tekstem. Jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia pn. Sposób na czytanie, w ramach której uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i generują nowe pomysły.

Informacje organizacyjne:

Spotkanie będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Webinarium jest bezpłatne, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Rejestracja

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.