Zdjęcie przjścia między regałami archiwum lub biblioteki z segregatorami i opisanymi kartonami na półkach

Instrukcja kancelaryjna (IK) i jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) w bibliotece

Celem szkolenia jest omówienie kluczowych procedur związanych z obiegiem i przechowywaniem dokumentów w bibliotece. Na podstawie przykładowej instrukcji kancelaryjnej (IK) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA) prowadzący omawia niezbędne procedury związane z dokumentacją w bibliotece. W przypadku bibliotek, w których jeszcze nie wdrożono IK i JRWA przydatne będą wzory dokumentów, które otrzymają uczestnicy szkolenia. Zostanie także omówiona problematyka archiwizowania dokumentów w bibliotece i zasady prowadzenia składnicy akt.
Program:
1. Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentami w bibliotece.
2. Instrukcja kancelaryjna (IK) w bibliotece.
3. Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) w bibliotece.
4. Archiwizacja dokumentów w bibliotece.
5. Przechowywanie dokumentów a przepisy RODO.

 

Prowadzący:

 

Szkolenie poprowadzi Karol Ciechoński – główny specjalista ds. e-administracji w Urzędzie Miasta Lublin. Były archiwista i wieloletni praktyk w zakresie zarządzania dokumentacją . Ma na swoim koncie ponad 100 instytucji przeszklonych z tego zakresu. Na co dzień szkoli i doradza pracownikom w temacie stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych. Administrator funkcjonującego w urzędzie systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Specjalista w obszarze elektronizacji obiegu dokumentów, wdrażania systemów obiegu dokumentów i ich integrowania. Z ramienia urzędu koordynuje testy systemu e-Doręczeń i systemu EZD RP. W swojej pracy specjalizuje się w szeroko rozumianej e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad doręczeń elektronicznych (także ePUAP) i zastosowaniu podpisów i pieczęci elektronicznych. Ponadto prowadzi zajęcia z zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Entuzjasta cyfryzacji i prowadzenia spraw elektronicznie.

Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. w godzinach 10.00-12.00

Formularz rejestracyjny


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – cztedzieści osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

  • 120 zł netto
  • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

  • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
  • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

  • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
  • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
  • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

  • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
  • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.