Podpis elektroniczny w bibliotece – jak prawidłowo podpisywać i weryfikować podpisy elektroniczne na dokumentach – szkolenie praktyczne.

W cyfryzującym się świecie coraz większe znaczenie ma elektroniczny obieg dokumentów. Wykorzystanie w instytucjach publicznych platformy ePUAP, a w przyszłości także e-doręczeń powoduje, że dokument elektroniczny staje się dominującym nośnikiem informacji, zastępując papier. Aby jednak dokument elektronicznych był pełnowartościowy musi zostać opatrzony podpisem bądź pieczęcią elektroniczną. Jeżeli chcemy aby elektroniczne uwierzytelnienie pisma wywołało skutki prawne, trzeba wiedzieć jak są rodzaje podpisów/pieczęci i kiedy jakich możemy użyć. Otrzymując korespondencję elektroniczną przepisy prawa nakazują weryfikację podpisów elektronicznych – a to znów wymaga wiedzy i znajomości narzędzi służących weryfikacji. Jak prawidłowo podpisywać dokumenty – np. sprawozdania, jak uzyskać wizualizację podpisu elektronicznego lub raport z weryfikacji podpisu, dlaczego skan podpisanego dokumentu papierowego nie wywołuje skutków prawnych – o tym wszystkim na szkoleniu. Praktyczne szkolenie prowadzone przez praktyka w tej dziedzinie.

Program szkolenia:

Specyfika i rodzaje podpisów elektronicznych – kiedy i gdzie jakie stosować?
2. Jak prawidłowo podpisywać dokumenty podpisem osobistym, kwalifikowanym i zaufanym – pokaz praktyczny?
3. Wizualizacje podpisów elektronicznych na dokumentach.
4. Dlaczego konieczne jest weryfikowanie podpisów elektronicznych i jak to robić prawidłowo – pokaz praktyczny?
5. Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie podpisywania dokumentów podpisami elektronicznymi.

 

Prowadzący:

 

Szkolenie poprowadzi Karol Ciechoński – główny specjalista ds. e-administracji w Urzędzie Miasta Lublin. Były archiwista i wieloletni praktyk w zakresie zarządzania dokumentacją . Ma na swoim koncie ponad 100 instytucji przeszklonych z tego zakresu. Na co dzień szkoli i doradza pracownikom w temacie stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych. Administrator funkcjonującego w urzędzie systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Specjalista w obszarze elektronizacji obiegu dokumentów, wdrażania systemów obiegu dokumentów i ich integrowania. Z ramienia urzędu koordynuje testy systemu e-Doręczeń i systemu EZD RP. W swojej pracy specjalizuje się w szeroko rozumianej e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad doręczeń elektronicznych (także ePUAP) i zastosowaniu podpisów i pieczęci elektronicznych. Ponadto prowadzi zajęcia z zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Entuzjasta cyfryzacji i prowadzenia spraw elektronicznie.

Szkolenie odbędzie się 29 maja 2024 r. w godzinach 10.00-12.00


Formularz rejestracyjny 


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – cztedzieści osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

  • 120 zł netto
  • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

  • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
  • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

  • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
  • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

  • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
  • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.