Prawo autorskie w bibliotece podczas działań stacjonarnych i w Internecie

Celem szkolenia jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie praktycznego zastosowania przepisów prawa autorskiego w różnych aspektach funkcjonowania biblioteki. Szkolenie rozpoczyna się od omówienia najważniejszych pojęć i prawnych aspektów prawa autorskiego, a następnie omawiane są konkretne przykłady dotyczące zarówno działań stacjonarnych (tradycyjnych), jak i działań podejmowanych w Internecie, np. w mediach społecznościowych. Uczestnicy dowiadują się jakie działania są zgodne z przepisami prawa autorskiego, a które warto zmodyfikować, żeby nie naruszać obowiązujących przepisów. Prowadzący wyjaśnia m.in. problematykę publikowania okładek książek i publikowania zdjęć z wydarzeń.

Program szkolenia:

1. Przegląd obowiązujących przepisów w zakresie prawa autorskiego.
2. Podstawowe pojęcia w zakresie prawa autorskiego (m.in. utwór, pole eksploatacji).
3. Zasady i rodzaje dozwolonego użytku.
4. Autorskie prawa majątkowe.
5. Autorskie prawa osobiste.
6. Prawo autorskie a ochrona danych osobowych – wykorzystanie wizerunku osób fizycznych.
7. Prawo autorskie w bibliotece podczas działań tradycyjnych – analiza przypadków.
8. Prawo autorskie w mediach społecznościowych – specyfika poszczególnych mediów społecznościowych.
9. Przykłady działań w formie stacjonarnej i w Internecie w pełni zgodne z przepisami prawa autorskiego.
10. Zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem prawa autorskiego w bibliotece.

 

Prowadzący:

 

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

Szkolenie odbędzie się 16 czerwca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

  • 120 zł netto
  • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

  • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
  • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

  • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
  • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
  • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

  • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
  • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.