Dłoń trzyma smartfon, na którym wyświetlają się biblioteczne półki z książkami

Tworzenie wystaw cyfrowych

Cel szkolenia: Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez wystawy cyfrowe.

O szkoleniu:  W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można tworzyć wystawy cyfrowe na potrzeby swoich bibliotek. Poznają darmowy system Omeka 3 (https://omeka.org/s/), który służy do tworzenia kolekcji oraz narracyjnych wystaw cyfrowych (np. w formie digitalstorytelling). Omeka w języku suahili oznacza pokazywanie / rozpakowywanie towarów lub produktów.

Omawiane treści:

 • Poznanie systemu open source Omeka S (jego funkcji i motywu graficznego),
 • Umieszczenie zasobów instytucji dziedzictwa kulturowego w kontekście, dodanie wartości do kolekcji,
 • Poznanie możliwości, jakie dają ICT i narratologia w kontekście opowiadania historii cyfrowych.

 

Formy pracy: online: demonstracja, dyskusja na czacie, praca w “piaskownicy” Omeka S

Przykłady cyfrowych wystaw:

Bożena Bednarek-Michalska (1957-2021)

Wirtualna podróż śladami historii

Grafika wileńska (1919-1945)

 

Prowadzący:

 

Szkolenie poprowadzi Dominik Mirosław Piotrowski – doktor z zakresu bibliologii i informatologii, starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Interesuje się zarządzaniem informacją, otwartą nauką, humanistyką cyfrową i kuratorstwem cyfrowym. W pracy zawodowej zajmuje się optymalizacją internetowych serwisów informacyjnych, promocją zbiorów cyfrowych oraz problematyką otwartych danych badawczych.

Szkolenie odbędzie się 21 maja 2024 roku w godzinach 10.00-12.30

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.