Ustawa o Ochronie Sygnalistów – wprowadzenie dla bibliotekarzy

Szkolenie jest skierowane do kierowników i dyrektorów bibliotek, którzy stoją przed koniecznością wdrożenia przepisów zgodnych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dzięki naszemu szkoleniu będą Państwo gotowi skutecznie wprowadzić te regulacje w funkcjonowanie swojej biblioteki, dbając o zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami.

  1. Omówienie genezy i celów ustawy.
   • Przedstawienie głównych pojęć i definicji związanych z ochroną sygnalistów.
  2. Prawa i obowiązki kontekście ochrony sygnalistów.
   • Przykłady sytuacji, w których bibliotekarze mogą mieć kontakt z sygnalistami.
   • Obowiązki bibliotekarzy zgodnie z ustawą.
    • Sposoby rozpoznawania i kontaktowania się z sygnalistami.
    • Procedury postępowania w przypadku, gdy sygnalista zgłasza informacje lub skargę.
  1. Zabezpieczenia i poufność informacji
   • Omówienie środków zabezpieczających informacje sygnalistów.
   • Zagadnienia związane z poufnością i przetwarzaniem danych.
  2. Podsumowanie głównych punktów szkolenia.
   • Otwarta dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2023 r. w godzinach 12.15-14.15

Formularz rejestracyjny

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi Maciej Celiński, od 2018 r., zajmuje się ochroną danych osobowych w szczególności w instytucjach sektora publicznego. Na co dzień współpracuje z instytucjami sektora publicznego jako doradca i konsultant w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia w zakresie wdrożenia i prowadzenia dokumentacji RODO oraz innych obszarów prawa w instytucjach publicznych związanych z ochroną informacji.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – czterdzieści osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.