Kontrola zarządcza i analiza ryzyka w małej bibliotece

Szkolenie dla dyrektorów i pracowników bibliotek, w których jest zatrudnionych nie więcej niż 10 pracowników.

Małe biblioteki są zobowiązane do realizacji kontroli zarządczej, jednak specyfika tego procesu jest inna niż w większych instytucjach. Trudniej jest odpowiednio podzielić zadania, a większość obowiązków spada na dyrekcję biblioteki.

Szkolenie ma na celu uporządkowanie procesu kontroli zarządczej i pokazanie, jak należy go przeprowadzić w pełnym cyklu rocznym. Uczestnicy otrzymają też wartościowe materiały, które pomogą wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą w bibliotece.

Program:

1. Co to jest kontrola zarządcza i z czego wynika obowiązek jej realizacji?
2. Kontrola zarządcza w wymiarze praktycznym – poszczególne etapy w cyklu rocznym.
3. Pięć elementów kontroli zarządczej – jak należy je rozumieć w małej bibliotece?
4. Jakie mechanizmy kontroli i procedury należy zastosować w małej bibliotece?
5. Skąd czerpać wiedzę na temat systemu kontroli zarządczej?
6. Podsumowanie kontroli zarządczej – samoocena i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
7. Planowanie rocznego cyklu kontroli zarządczej – cele.
8. Planowanie rocznego cyklu kontroli zarządczej – ryzyka.
9. Konsekwencje nieprawidłowej realizacji kontroli zarządczej.

Prowadzący:

 

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

 

Formularz rejestracyjny

 

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku w godzinach 9.00-11.00

 


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

  • 120 zł netto
  • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

  • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
  • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

  • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
  • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
  • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

  • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
  • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.