Biblioteka wspierająca. Metody budowania efektywnej motywacji i zaangażowania zespołu w bibliotekach

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu budowania motywacji, zaangażowania oraz dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego pracowników bibliotek. Wypracowanie postawy rezylientnej sprzyja dążeniu do samorozwoju i podnoszeniu swoich kompetencji i umiejętności. Podczas spotkania Słuchacze zapoznają się z mechanizmami psychologicznymi zachodzącymi podczas kontaktów z wymagającym szczególnej uwagi czytelnikiem dziecięcym, młodzieżowym, dorosłym i w wieku senioralnym. Szkolenie ma na celu podniesienia kompetencji związanych z zagadnieniami komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej) oraz wypracowanie zachowań asertywnych. Bibliotekarze dowiedzą się także, jak świadomie i skutecznie łagodzić sytuacje konfliktowe oraz jak prowadzić edukację, terapię i wychowanie za pomocą literatury.

Treści szkoleniowe:

 1. Jakie czynniki motywują ludzi do pracy? Skuteczna motywacja krokiem do rozwoju i wspierania zaangażowania pracowników.
 2. Metody budowania efektywnej komunikacji interpersonalnej i dobrych relacji w bibliotece.
 3. Budowanie odporności psychicznej pracowników bibliotek oraz ich użytkowników. Metody wspierania poczucia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego.
 4. Ekologia słowa w komunikacji i (nie) porozumieniu społecznym.
 5. Kryzys – motywacją do zmiany. Tworzenie  w bibliotece bezpiecznego środowiska do rozwoju i wsparcia.
 6. Żeby się wypalić trzeba płonąć. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, odnaleźć radość z pracy, uczyć (się) z pasją i rozwijać pozytywną neuroplastyczność.
 7. Rola kultury organizacyjnej, motywacji i zaangażowania w osiąganie celów.
 8. Złodzieje energii. Jak oszczędzać swoje zasoby i budować poczucie sprawczości.
 9. Rola asertywności w zawodzie bibliotekarza i innych pracowników biblioteki.
 10. Self-regulation – jak skutecznie radzić sobie ze stresem (metoda Stuarta Shankera). Trening dla wyczerpanych. Jak odzyskać i uzupełniać utracone siły.

Prowadząca:

 

 

Szkolenie poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, w latach 2018-2022 prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Szkolenie odbędzie się 5 czerwca 2024 roku w godzinach 10.00-12.00.

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, udostępniać swój pulpit, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.