Bibliotekarz prawnikiem

Praca w bibliotece wymaga znajomości wielu przepisów prawa. Biblioteka to m.in. podmiot administracji publicznej, administrator danych osobowych, zakład pracy oraz miejsce, w którym pracują i do którego przychodzą ludzie, w tym dzieci i seniorzy.

Szkolenie ma na celu pomoc uczestnikom w odnalezieniu się w gąszczu przepisów i unikaniu błędów związanych z czerpaniem wiedzy z niewłaściwych źródeł.

Dzięki praktycznym wskazówkom i ćwiczeniom uczestnicy dowiedzą się m.in. gdzie można szybko i bezpłatnie znaleźć aktualne przepisy prawa i jak stosować niektóre przepisy w praktyce.

Dodatkowo zostaną omówione trudne sytuacje, kiedy ktoś próbuje wykorzystać przepisy prawa do wymuszania różnych działań w bibliotece oraz sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach.

Program szkolenia:

 1. Uporządkowanie podstawowych pojęć związanych z realizacją przepisów prawa w bibliotece.
 2. Wartościowe źródła informacji dotyczące stosowania przepisów prawa w bibliotece.
 3. “Na mieście mówią, że coś się zmieni w Kodeksie pracy” – gdzie można zweryfikować takie informacje?
 4. Dlaczego od medialnych zapowiedzi nowych rozwiązań prawnych do ich rzeczywistego wejścia w życie droga jest często bardzo daleka?
 5. Od przepisu do praktyki – czy samodzielnie interpretować przepisy czy szukać wsparcia?
 6. Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) i EUR-Lex w pracy bibliotekarza.
 7. Roszczeniowi czytelnicy “sypiący paragrafami jak z rękawa” – jak sobie radzić mając z nimi do czynienia?
 8. Prawni terroryści – pytania w trybie dostępu do informacji publicznej, z powołaniem się na przepisy RODO w tym kary finansowe i inne trudne sytuacje.

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl).Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek.
Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.


Najbliższe szkolenie odbędzie się  13  marca 2023 r. w godz. 10.00-12.00

Rejestracja


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.